hero background

Получи повече от парите си...

Използвай широк спектър инвестиционни банкови услуги и продукти, с които да търгуваш на българските и международните капиталови пазари.

Богатият опит на обслужващите банкери и специализирани продуктови специалисти е на твое разположение.

Получи повече от парите си...

Инвестиционно банкиране

От 2012 г. „Тексим Банк“ АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се институция, предлагаща депозитарни услуги на институционални клиенти, както и услуги в качеството си на довереник на облигационерите съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 • Опит

  Дългогодишен опит в предоставянето на инвестиционни услуги за институционални клиенти и емитенти на ценни книжа.

 • Обхват

  Богата гама от инвестиционни банкови услуги и продукти, с които да търгуваш на българските и международните капиталови пазари

 • Пазар

  Задълбоченото познаване на пазара е в основата на успеха на всяка инвестиция. Ние имаме това познание и знаем как да го приложим в твоя полза.

 • Цена

  Знаем, че цената винаги е от значение и не обичаш неприятните финансови изненади. Точно затова ти предлагаме гъвкаво и прозрачно ценообразуване.

 • Персонално отношение

  Ние можем да преценим какво ще работи лично за теб, съобразно твоите лични нужди. Търсиш ефективни индивидуални решения – ние ще ти ги предложим.

 • Бързина

  Нормално е да имаш много въпроси от различен характер. Тук сме, за да ти дадем отговорите максимално бързо, защото ценим твоето време.

 • Доверие

  Доверието се изгражда и печели с професионално и лоялно отношение. Нашата работа е да заслужим твоето доверие и да ти помагаме в развитието.

 • Оперативност

  Предлагамте ти оптимални условия за изпълнение и силна оперативност. С други думи – действаме точно и по план, за да може парите ти да работят за теб.

 • Стандарт

  Държим на името си и поддържаме висок стандарт, затова работим в съответствие с най-добрите практики на инвестиционния пазар.

Депозитарни услуги

 • Съхранение на ценни книжа;
 • Извършване на трансакции с финансови инструменти по нареждане на клиенти;
 • Обработка на задължителни и доброволни корпоративни събития;
 • Контрол върху изчисляването на нетна стойност на активите на колективни инвестиционни схеми;
 • Други.

Довереник на облигационерите

 • Периодичен анализ на финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации;
 • Предоставя доклади на регулирания пазар и до Комисия по финансов надзор съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации и състоянието на обезпеченията по облигационни емисии;
 • Предприема действия съгласно изискванията на ЗППЦК за защита правата на облигационерите; 
 • Съдействие при въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.

 

Информация за контакт

Адрес и работно време

 • Адрес:
  Гр. София 1303,
  бул. “Тодор Александров” №117

 • Работно време в делнични дни:

  8.30 часа – 17.30 часа

Контакти