hero background

Получи повече от парите си...

Използвай широк спектър инвестиционни банкови услуги и продукти, с които да търгуваш на българските и международните капиталови пазари.

Богатият опит на обслужващите банкери и специализирани продуктови специалисти е на твое разположение.

marketing-image

Инвестиционно банкиране

От 2012 г. „Тексим Банк“ АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се институция, предлагаща депозитарни услуги на институционални клиенти, както и услуги в качеството си на довереник на облигационерите съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 • Опит

  Дългогодишен опит в предоставянето на инвестиционни услуги за институционални клиенти и емитенти на ценни книжа.

 • Обхват

  Богата гама от инвестиционни банкови услуги и продукти, с които да търгуваш на българските и международните капиталови пазари

 • Пазар

  Задълбоченото познаване на пазара е в основата на успеха на всяка инвестиция. Ние имаме това познание и знаем как да го приложим в твоя полза.

 • Цена

  Знаем, че цената винаги е от значение и не обичаш неприятните финансови изненади. Точно затова ти предлагаме гъвкаво и прозрачно ценообразуване.

 • Персонално отношение

  Ние можем да преценим какво ще работи лично за теб, съобразно твоите лични нужди. Търсиш ефективни индивидуални решения – ние ще ти ги предложим.

 • Бързина

  Нормално е да имаш много въпроси от различен характер. Тук сме, за да ти дадем отговорите максимално бързо, защото ценим твоето време.

 • Доверие

  Доверието се изгражда и печели с професионално и лоялно отношение. Нашата работа е да заслужим твоето доверие и да ти помагаме в развитието.

 • Оперативност

  Предлагамте ти оптимални условия за изпълнение и силна оперативност. С други думи – действаме точно и по план, за да може парите ти да работят за теб.

 • Стандарт

  Държим на името си и поддържаме висок стандарт, затова работим в съответствие с най-добрите практики на инвестиционния пазар.

Депозитарни услуги

 • Съхранение на ценни книжа;
 • Извършване на трансакции с финансови инструменти по нареждане на клиенти;
 • Обработка на задължителни и доброволни корпоративни събития;
 • Контрол върху изчисляването на нетна стойност на активите на колективни инвестиционни схеми;
 • Други.

Довереник на облигационерите

 • Периодичен анализ на финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации;
 • Предоставя доклади на регулирания пазар и до Комисия по финансов надзор съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации и състоянието на обезпеченията по облигационни емисии;
 • Предприема действия съгласно изискванията на ЗППЦК за защита правата на облигационерите; 
 • Съдействие при въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.

 

Информация за контакт

Адрес и работно време

 • Адрес:
  Гр. София 1303,
  бул. “Тодор Александров” №117

 • Работно време в делнични дни:

  8.30 часа – 17.30 часа

Контакти