3DS плащания в интернет

Сигурни онлайн плащания в интернет с 3D Secure!

Сигурни онлайн плащания в интернет с 3D Secure!

  • Спокойствие и сигурност за твоите плащания
  • Потвърждение на онлайн транзакции чрез двуфакторна автентикация
  • Максимална защита на твоите средства
  • Бърза регистрация
  • Избор как да потвърждаваш плащанията

 

Регистрирай се сега!
Потвърждение на плащания чрез статична и динамична пароли

Тексим Банк АД добавя нова безплатна възможност за извършване на по-сигурни плащания с банкови карти в Интернет чрез схемата 3DS Secure. Картодържателят ще може да се автентицира чрез въвеждане на поне два независими елемента за удостоверяване идентичността си.

Новото предложение е в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 (PSD 2) и Делегиран регламент (ЕС)2018/389 за прилагане на Задълбочено удостоверяване идентичността на клиента (ЗУИК) и с грижа за сигурността на Вашите плащания в интернет.

За да добавите новото ниво на сигурност първоначално ще получите автоматично генериран SMS с първоначална парола за регистрация до Вашия регистрирани мобилен телефон в Тексим Банк АД. (Пример: TEXIM: NNNNNN e parolata Vi za registraciq na karta ****nnnn za sigurni plashtaniq v Internet. Za registraciq: https://3ds.borica.bg/TEXIM do dd.mm.yyyy hh:mm.).

Ще получите отделен SMS с първоначална парола за регистрация за всяка карта, издадена от Тексим Банк АД.

Първоначалната паролата е с валидност един месец от датата на получаване. В случай, че не завършите регистрацията си в този период, следва да се обърнете към Банката за инструкции относно получаването на нова първоначална парола.

Получената първоначална парола за съответната карта следва да въведете на посочения линк като следвате инструкциите и създадете ваша лична статична парола, която ще знаете само вие. С това действие вие ще завършите регистрацията си за услугата за сигурно пазаруване в Интернет.

От този момент при всяко пазаруване в сайт на търговец, който поддържа съответното ниво на автентикация, вие ще въвеждате вашата статична парола плюс динамична (еднократна) парола, която ще бъде изпратена на вашия регистриран мобилен телефон в Банката. Еднократната парола е уникална и се генерира автоматично за всяка отделна покупка. По този начин се засилва мониторингът и превенцията срещу опити за измама при пазаруване в интернет.

Интернет търговци, които не поддържат съответното ниво на сигурност (3DS терминали), приемат плащане с въвеждане на номер на карта и трите цифри изписани на гърба ѝ (CVV2/CVC код), т.е., както досега.

Вашата парола може да смените тук.
Инструкция за смяна на парола

Плащане в Интернет посредством биометрична автентикация!

От 11 март 2021г. Тексим Банк АД предлага на своите картодържатели възможност за потвърждаване на плащания с банкови карти в Интернет посредством биометрична автентикация чрез пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Използването на биометрична автентикация е метод за задълбочено идентифициране на клиента при 3D плащания в Интернет при търговци с въпросното ниво на сигурност, също така и алтернативен метод на двуфакторната автентикация посредством статична и динамична пароли.

Новият метод за автентициране на онлайн плащания чрез биометрични данни е достъпен чрез мобилното приложение B-Trust Mobile, което трябва да бъде инсталирано на Вашия смартфон.

При положение, че имате издадени повече от една банкова карта от Тексим Банк АД, e достатъчно да извършите успешна регистрация в приложението само на една от тях, а всички останали Ваши карти ще бъдат автоматично регистрирани за услугата. Регистрацията в приложението B-Trust Mobile е напълно безплатна и не е необходимо да се посещава офис на банката.

Използването на B-Token е бързо, лесно и удобно и при избор на този метод отпада необходимостта от въвеждането на статична и динамична парола при пазаруване в Интернет.

При желание от Ваша страна можете да направите регистрацията си в приложението B-Trust Mobile като следвате описаните указания.

 Указания за регистрация в приложението B-Trust Mobile 

Свържи се с нас