Разплащателна сметка

Ние ти предлагаме

Разплащателна сметка в Texim Bank, чрез която:

 • Получаваш преводи в лева и валута – заплата, наем, хонорари, преводи от чужбина, обезщетения
 • Нареждаш преводи в лева и валута – за плащане на стоки или услуги, за плащане на битови сметки, по спестовни сметки
 • Внасяш и теглиш суми без ограничение
 • Извършваш покупко–продажба на валута

Предимства

Откривайки разплащателна сметка в Texim Bank, се възползваш от следните предимства:
 • Карта за 15 минути

  Незабавно издаване на дебитна карта за 15 минути, с която имаш достъп до средствата си 24 часа в денонощие

 • Удобство

  Плащаш автоматично битовите си сметки и данъци

 • Сигурно и бързо

  Извършваш плащания и преводи

ПараметриВиж повече информация за твоята сметка от Texim Bank

Валута

Лева, евро, щатски долари

Минимална сума

Без изискване

Такси и комисионни

За откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на Банката за физически лица

Годишна лихва

Съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Финансов речник