Спестовна сметка

Спестовна сметка, която ти позволява да спестяваш постепенно и колкото прецениш, без да се обвързваш с конкретен срок.

Ние ти предлагаме:

 • Удобство – Теглиш и внасяш без ограничения, без да губиш натрупаната до момента лихва
 • Гъвкавост – Не се обвързваш с конкретен срок за спестяване
 • Възможност за откриване на сметката онлайн, ако си клиент на електронното ни банкиране
 • Лесно управление на спестяванията чрез електронно банкиране

Удобства

Времето на нашите клиенти е ценно и за нас и затова сме създали услеснения, които да направят банковото обслужване по-лесно и удобно.
 • 1

  Посети най-близкия и удобен за теб офис на Texim Bank.

 • 2

  Банков консултант ще ти предостави информация и съдействие

 • 3

  Представи документ за самоличност

 • 4

  Подпиши договор за откриване на спестовна сметка

Параметри

Валута

лева, евро, щатски долари

Минимална сума за откриване

10 валутни единици

Срочност

Безсрочна

Годишна лихва

Изплаща се в последния работен ден на всяка календарна година, съгласно Лихвен бюлетин на Texim Bank.

Допълнително внасяне на суми

Без ограничение, по всяко време

Гаранция за спестяванията

Твоите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в Texim Bank, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.