Интернет банкиране

Банкиране, където и да си!

Предимства и възможности

 • Обслужване 24/7
 • В офиса, навън или у дома
 • По-ниски такси за преводи

 

Влез

  Какви са предимствата?

  Услугата Интернет банкиране предлага следните предимства:
  • Удобно

   Извършване всички фирмени и лични плащания в удобно време и място, без да посещаване на офис на Texim Bank.

  • Изгодно

   Без такса за регистрация, по-ниски такси за преводи в лева, без такса превод между собствени сметки.

  • Сигурно

   Идентифициране с квалифициран електронен подпис (КЕП) и парола.

  С Интернет банкиране е лесно да:

  • Откриване и закриване депозит, влог, разплащателна сметка в лева и валута.
  • Задаване права и лимити за банкови операции на упълномощени от Вас лица.
  • Извършване преводи в лева и валута.
  • Нареждане масови плащания – заплати и др.
  • Автоматични фиксирани преводи.
  • Безкасова покупко–продажба на валута и договаряне на валутен курс.
  • Заявки за теглене на суми в брой от офис на Банката.
  • Справочна информация, извлечения и движения за всички сметки, открити в Texim bank.
  • Подаване на заявки за издаване на банкови карти и извършвате действия по управлението им.
  • Информация за кредити на физически лица.
  • Кандидатстване за кредит на физическо лице.

  Как да се регистрирам?

  Информация как да се регистрираш за услугата „Интернет банкиране“ само в няколко стъпки:
  • 1
   Регистрация
   • За регистрация за интернет банкиране: https://web.teximbank.bg  меню “Регистрация”.
  • 2
   Избиране на опция
   • Избор на една от двете опции за регистрация – “Регистрация на потребител с Квалифициран електронен подпис” или “Регистрация на потребител без Квалифициран електронен подпис”.
  • 3
   Попълване на данни
   • Попълване на своите персонални данни, потребителско име, парола и e-mail.
   • Регистрация може да се извърши и в удобен за теб офис на Texim Bank.
  • 4
   Потвърждение
   • При извършена регистрация и след потвърждение на имейла за нея, следва да посещение в офис на Texim Bank в срок от 7 календарни дни, за да се активира регистрацията за услугата Интернет банкиране.
  • 5
   Документ за самоличност
   • За целта е необходимо да се представи документ за самоличност и да се подпишат документите за регистрация.
  • 6
   Юридическо лице
   • При регистрация на юридическо лице, когато регистрацията не се извършва от законните представители, а от пълномощник въз основа на нотариално заверено пълномощно, пълномощното следва да бъде по образец на Texim Bank.
  • 7
   Вход в системата
   • При първоначален вход в системата, е необходимо да се инсталира сертификат за Квалифициран електронен подпис (КЕП), ако първоначалната регистрация е била без КЕП или сертификатът е бил преиздаден.
  • 8
   Квалифициран електронен подпис
   • Преди да бъде стартиран уеб браузъра, Квалифицираният електронен подпис се поставя в USB порта на компютъра.
   • Стартира се уеб браузъра. Въвежда се URL адреса на системата – https://web.teximbank.bg. Избира се меню „Управление на сертификати“. Визуализира се активен ред „Регистрация на Квалифициран електронен подпис“ и екран с данните за КЕП.
  • 9
   Генериран код
   • В случай, че има генериран код за еднократно използване, той се въвежда в указаното за това поле от документ „Искане за регистрация/промяна за извършване на банкови операции“, екземпляр, който е предоставен в офис Texim Bank при потвърждението на регистрацията.

   Полезна информация

   Приложението за Интернет банкиране на Texim Bank, предлага широка гама от услуги за физически и юридически лица, с които са описани в приложеното Ръководство за потребителя и останалата документация