Автоматично плащане на сметки от карта

Осигури си комфорт и бързина всеки месец

Ние ти предлагаме:

  • Плащаш задълженията си за комунални услуги – ток, вода, телефон, парно, мобилен телефон и други, чрез банковата си карта.
  • Само с едно посещение в офис на банката можеш да регистрираш всички желани абонатни номера за автоматично плащане чрез дебитна карта, издадена от Texim Bank!
  • При постъпило искане за плащане, сумата автоматично се превежда от картата по сметката на търговеца за погасяване на задължението.
  • За всеки регистриран абонатен номер можеш да определиш максимална сума, над която да не се извършва автоматично плащане.
  • За всеки регистриран номер можете да получаваш SMS или e-mail за:
  • задължение над максималната сума за абонатен номер, над която не се извършва плащане;
  • постъпило искане за плащане от съответния търговец 3 дни преди да се извърши плащането;
  • успешно плащане;
  • всяко неуспешно плащане;
  • неплатена сметка в последния ден от периода за плащане на търговеца при неуспешно плащане.
Условия, Такси и Комисионни

Годишна такса /независимо от броя регистрирани абонатни номера/

3 лв.

Такса на Банката за плащане с дебитна карта

Без такса

Такса на оператора за SMS съобщение

0.10 лв. за едно съобщение

Такса на оператора за e-mail съобщение

Без такса