Спестяване

Разнообразие от спестовни продукти за физически лица от Texim Bank

Стандартен срочен депозит

Стандартен срочен депозит за юридически лица от Texim Bank. Фиксирана лихва за срока на депозита. Управление чрез Интернет банкиране

Спестовна сметка

Безсрочен спестовен влог за физически лица от Texim Bank! Без обвързване с конкретен срок за спестяване! Онлайн депозити и други екстри!

Разполагаема сметка

Спестовна сметка за физически лица от Texim Bank! Гъвкави условия и висока доходност при изгодни лихви! Управление чрез електронно банкиране